อิชิน EI-SHIN BAR & CAFE

แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเชียงใหม่ กับร้านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น พอมาถึงร้านก็สะดุดตากับเสาโทโรอิสีแดง สะพานญี่ปุ่นพร้อมกับบ่อปลาคาร์ฟ

Read more