ตัวอย่างเรียนฟรี

วิชาฟิสิกส์

สอนโดย อ.ประสิทธิ์
ติวสบายฟิสิกส์ 01บทนำ p01ฟิสิกส์และปริมาณ

วิชาคณิต

สอนโดย อ.ประสิทธิ์
ติวสบายคณิต 02ระบบจำนวนจริง p02ทฤษฏีเศษเหลือ


วิชาเคมี

สอนโดย อ.ประสิทธิ์
ติวสบายเคมี 04ปริมาณสารสัมพันธ์ p01มวลอะตอม